CEO ARTICLE

สนิมการเมือง


Follow Us :

    

“รัฐบาลไทยยังไม่มีมาตรการปกป้องสิทธิแรงงานในประเทศที่ได้มาตรฐานสากล”

ข้างต้นคือเหตุผลที่ฝ่ายสหรัฐยกขึ้นมาเพื่อตัด GSP จากไทยในช่วงที่ผ่านมา
จากการติดตามข่าวทำให้รู้ว่า สหรัฐต้องการให้รัฐบาลไทยแก้ไขกฎหมายแรงงานเพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ข่าวยังชี้ให้เห็นว่า การที่อยู่ ๆ ประธานาธิบดีทรัมป์หันมาสนใจแรงงานต่างด้าวในไทยเกิดจากช่วงนี้เป็นช่วงใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐ
ทรัมป์มุ่งหวังจะชนะเลือกตั้งให้กลับมารับตำแหน่งอีกเป็นครั้งที่ 2
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ได้ข้อมูลว่า การเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมา แรงงานในสหรัฐไม่ค่อยสนับสนุนพรรคลีพับลิกันของทรัมป์สักเท่าไร
คะแนนส่วนใหญ่เทให้กับพรรคเดโมแครตมากกว่า
หากต้องการได้คะแนนเสียงจากคนสหรัฐที่เป็นผู้ใช้แรงงาน ทรัมป์จะต้องแสดงท่าทีบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ทรัมป์แคร์แรงงานทุกประเทศทั่วโลกเพื่อให้ได้ใจแรงงานในสหรัฐ
ก่อนหน้านั้นจึงมีการเตือนไทยและบางประเทศเรื่องสิทธิแรงงาน ทรัมป์ขู่จะใช้เรื่อง GSP เป็นเงื่อนไข หากไทยไม่มีมาตรการด้านแรงงานต่างด้าวที่ชัดเจน ไทยจะถูกตัดสิทธิ์ GSP
แล้วในที่สุดสหรัฐก็ประกาศตัดสิทธิ์ GSP ซึ่งจะมีผลในอีก 6 เดือนข้างหน้าหรือราวเดือนเมษายน 2563 แต่ให้ยาหอมว่า ไทยยังสามารถอุทธรณ์ได้เป็นการบ่งชี้ถึงการเมืองชัด ๆ
ในความเป็นจริงสหรัฐก็มีปัญหาแรงงานต่างด้าวไม่ต่างจากไทย ประเทศสหรัฐใหญ่กว่าไทย มีอะไรดีกว่าไทย จึงเป็นที่หมายปองของแรงงานต่างด้าวมากกว่า
สหรัฐจึงมีปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมากกว่า
แรงงานต่างด้าวที่ดีก็มีมากและสร้างประโยชน์ต่อประเทศมหาศาล แต่หากเป็นข้อเสียก็จะสะสมให้เป็นปัญหาคล้ายสนิมที่เกิดจากเนื้อใน
เมื่อสนิมสะสมมาก ๆ ก็กลายเป็นปัญหาในวันที่ปะทุขึ้น
แม้ไทยจะมีกฎหมายแรงงาน มีการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย แต่ไทยก็มีปัญหากับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
การจะให้ไทยสร้างกฎหมายขึ้นมาเฉพาะเพื่อคุ้มครองแรงงานต่างด้าวอย่างเดียว คิดว่าไม่มีประเทศไหนในโลกยอมทำ
อำนาจอธิปไตยของประเทศใดก็เป็นของประเทศนั้น และส่วนใหญ่รัฐบาลทุกประเทศก็ใช้อำนาจนั้นคุ้มครองพลเมืองของตน
สหรัฐนำเรื่อง GSP มาเล่นกับไทย ดูอย่างไรสหรัฐก็ไม่น่าจะห่วงแรงงานต่างด้าวในไทยมากขนาดนั้น แม้แต่ในสหรัฐก็มีปัญหาแรงงานต่างด้าวและสหรัฐก็ไม่ได้มีกฎหมายอะไรเฉพาะเพื่อคุ้มครองแรงงานต่างด้าวเช่นกัน
ทั้งสหรัฐและไทยต่างคนต่างก็มีปัญหาแรงงานต่างด้าวที่สร้างปัญหา ที่สะสมเป็นสนิมเนื้อในรอวันปะทุขึ้น แล้วสหรัฐก็เป็นฝ่ายใช้สนิมของไทยมาเล่นงานไทย
อย่างที่ใคร ๆ ก็คาดเดาได้ มันเป็นการเมือง การเมืองที่เอาสนิมมาเล่นจนกลายเป็นสนิมการเมือง

สนิมเกิดจากโลหะ เกิดจากภายในที่ทุกคนรู้ ไม่แต่เพียงเท่านั้นวันนี้สนิมยังเกิดได้จากสิ่งต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจากคน ข้อมูล หรือเงินบริจาคพรรคการเมืองจนกลายเป็นสนิมการเมือง
การเมืองเป็นเรื่องของประเทศชาติ เมื่อกลายเป็นสนิมการเมืองขึ้นมา ผลประโยชน์และความเสียหายจึงมีมากมหาศาลอย่างที่สหรัฐทำกับไทย
ไม่เพียงแต่สหรัฐที่เล่นสนิมการเมือง การเมืองในประเทศไทยก็เล่นสนิมไม่ต่างกันไม่เว้นแม้แต่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล
หากประชาชนเข้าใจการเมืองระหว่างประเทศและภายในประเทศดีพอ ประชาชนก็จะแยกออกว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทุกวันนี้
เรื่องใดมีหลักการ เรื่องใดมีเหตุผล และเรื่องใดเป็นเพียงสนิมการเมืองที่อาจกลับไปกลับมา กลับด้านจากดีเป็นร้ายและจากร้ายเป็นดีได้ง่าย ๆ เช่นกัน

ดร. สิทธิชัย ชวรางกูร

Dr. Sitthichai  Chawaranggoon
Dr. Sitthichai ChawaranggoonChief Executive Officer (CEO) - S.N.P. GROUP

Logistics

นโยบายห้ามมีภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเนยนำเข้าของอิสราเอล

จากสถานการณ์การขาดแคลนสินค้าเนยซึ่งผลิตภายในประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องในตลาดอิสราเอลตั้งแต่ช่วงต้นปี 2019 ที่ผ่านมา ประกอบกับสินค้าเนยของประเทศอิสราเอลมีมาตรการทางการค้าอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีศุลกากรสินค้าเนยนำเข้าจากต่างประเทศในอัตราที่ค่อนข้างสูง กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศอิสราเอลจึงได้มีข้อเสนอการยกเลิกจัดเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าสำหรับสินค้าเนยจากต่างประเทศและมีการเปิดตลาดสินค้าดังกล่าวอย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ ในตลาดสินค้าเนยของประเทศอิสราเอลมีการใช้มาตรการระบบโควตาสินค้าสำหรับผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศและการใช้ระบบควบคุมราคาสินค้าอีกด้วย โดยที่ข้อเสนอของกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศอิสราเอลระบุว่าการจัดสรรระบบโควตาสินค้าเนยภายในประเทศเป็นการสร้างการบิดเบือนทางการค้าในตลาด และการยกเลิกระบบโควตาและภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเนย จะทำให้เกิดการเปิดตลาดสำหรับสินค้าเนยที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการป้องกันการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานซึ่งการผลิตสินค้ามีไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคในตลาดภายในประเทศอิสราเอล

นอกจากนี้ การเปิดตลาดสินค้าเนยนำเข้าจากตลาดโลกด้วยการยกเลิกภาษีนำเข้าจะแก้ปัญหาการขาดแคลนสินค้าเนยในตลาดอิสราเอล และยังเป็นการเพิ่มการแข่งขันทางการค้าซึ่งนำไปสู่ผลประโยชน์ของผู้บริโภคสินค้าเนื่องจากสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง โดยที่ในปัจจุบันภาษีนำเข้าของสินค้าเนย (consumer use / table butter) อยู่ที่อัตราร้อยละ 126 – 140 ซึ่งเป็นผลทำให้ราคาสินค้าเนยที่ผู้บริโภคชาวอิสราเอลต้องจ่ายเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสินค้าเนยที่มีการนำเข้าและไม่เกี่ยวกับมาตรการควบคุมทางด้านราคาแต่อย่างใด ในขณะที่ภาษีนำเข้าของสินค้าเนย (industrial butter) อยู่ที่อัตราร้อยละ 144 – 160 ทั้งนี้ ในภาคการผลิตสินค้า dairy product ของประเทศอิสราเอลมีการกำหนดระเบียบและมาตรการค่อนข้างมาก โดยที่รัฐบาลอิสราเอลได้กำหนดระดับราคาสินค้าที่มีการผลิตภายในประเทศ เช่น ราคาค้าปลีกนม เป็นต้น สาเหตุของการขาดแคลนสินค้าเนยในตลาดอิสราเอลแต่ไม่มีการขาดแคลนของสินค้าชนิดอื่นในหมวดสินค้า dairy product ซึ่งมีการควบคุมด้านราคาเช่นกันเนื่องจากกระบวนการผลิตสินค้าเนยต้องใช้ไขมันส่วนบนของนมในปริมาณจำนวนมาก

ทั้งนี้ รัฐบาลอิสราเอลมีแนวคิดที่ว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาขาดแคลนสินค้าเนยภายในประเทศเมื่อหลายปีที่แล้ว โดยใช้แนวทางการเพิ่มปริมาณโควตาสำหรับสินค้าเนยที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของตลาดสินค้าเนยในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงในด้านราคาเป็นสำคัญ และผู้นำเข้าสินค้าของอิสราเอลไม่เห็นถึงกำไรจากการนำเข้าสินค้าและจำหน่ายในราคาตามที่รัฐบาลกำหนดภายในประเทศ

ที่มา: https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/568752/568752.pdf&title=568752&cate=413&d=0

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.