เกี่ยวกับการส่งออก

สืนค้าส่งออก พบเสียหายปลายทาง

Green Line และ Red Line คือ อะไร (สถานะของใบขน)