LOGISTICS CORNER

ฉบับที่ 489

Follow Us :     เพิ่มเพื่อน  

CEO ARTICLE

“หลงธรรม”

คนหนึ่งหลงมโนธรรมตัวเอง อีกคนหนึ่งหลงปฏิบัติธรรม

ทั้งคู่หลงธรรม แล้วอะไรจะเกิดขึ้น ???

หลงธรรมเป็นหนังสือนวนิยายแต่งที่แต่งขึ้นให้น่าอ่านเพื่อเสนอปรัชญาในการดำรงชีวิต

นวนิยายที่แต่งขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือ ‘ธัมมะประดับใจ’ หนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และคำแนะนำจาก นพ. วีรวุฒิ เอกกมลกุล ในเรื่องของการป่วยทางจิต การครองสติ และการฝึกสมาธิ

รายได้จากหนังสือนี้จะนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการ CSR Charity ซึ่งสภาพนักงาน SNP จัดทำขึ้นทุกปี โดยปี พ.ศ. 2561 ที่กำลังจะมาถึงนี้จะนำไปช่วยเหลือเด็กนักเรียน

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม

อยู่ที่ 27 หมู่ 10 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรรจ์

จังหวัดสระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 037-556074

CSR (Corporate Social Responsibility) เป็นโครงการที่องค์กรเอกชนจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไข และช่วยเหลือสังคมที่อาจได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจซึ่งมีมานาน

เมื่อธุรกิจก่อตั้ง สร้างรายได้ และมุ่งทำกำไร ธุรกิจจึงเป็นผู้รับประโยชน์จากการซื้อการขาย การผลิต และการบริโภค เมื่อธุรกิจเป็นผู้ได้ แล้วใครล่ะเป็นผู้จ่าย

ในที่สุด คำตอบก็มาจบลงตรงสังคมรอบด้านนี่ล่ะเป็นผู้จ่าย

สังคมเป็นผู้จ่ายให้ธุรกิจมีกำไร ให้อยู่ได้ และสังคมก็ได้รับความเสียหายจากธุรกิจในเวลาเดียวกัน นี่คือแนวคิด CSR ที่ต้องการกระตุ้นธุรกิจให้รับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดเวลามากกว่า 10 ปี ที่ผ่านมา สภาพนักงาน SNP ได้สนองต่อแนวคิดนี้ มุ่งแก้ไขและช่วยเหลือสังคมในเรื่องนี้โดยกำหนดวิสัยทัศน์ไปยังนักเรียนในชนบท

นักเรียนผู้ด้อยโอกาสและที่กำลังจะเติบโต

แนวคิดในปีนี้จะเป็นการส่งเสริมเด็กนักเรียนในชนบทให้ได้รับทุนการศึกษา และได้รับการส่งเสริมความรักความกตัญญูให้มีต่อครอบครัวและประเทศชาติ

การช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีโอกาสในสังคมมากขึ้น โดยจัดหาเงินให้นักเรียนมีเงินติดตัวไปโรงเรียนทุกวันในช่วง 1 ปี การศึกษา จัดหาอุปกรณ์การศึกษา และบูรณะโรงเรียน

ทั้งหมดนี้ต้องใช้ทุนทรัพย์มาก การเขียนหนังสือเพื่อจำหน่ายหารายได้จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้สภาพนักงาน SNP ได้เงินมาบริหารจัดการ

โครงการในปี 2561 ที่จะถึงนี้ หนังสือ ‘หลงธรรม’ จึงเป็นอีกผลงานหนึ่ง

แม้จะไม่ใช่หนังสือแนวความรู้ Logistics, International Trade, Customs Clearance กฎหมาย หรืออื่น ๆ ในสายงาน International Logistics แต่หลงธรรมก็เป็นหนังสือในแนวคิดด้านปรัชญาที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัว องค์กร ในด้านความรักและความกตัญญู

ท่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปในราคาเล่มละ 139 บาท

หรือโทรศัพท์มาที่หมายเลข 02-333-1199 ต่อ 0 คุณแนน ในเวลาทำการเพื่อสั่งซื้อได้ในราคาหนังสือเล่มละ 139 บาท ซึ่งได้รวมค่าจัดส่งให้ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

สภาพนักงาน SNP และทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมภารกิจให้ประสบความสำเร็จเพื่อเอื้ออาทรต่อสังคมร่วมกัน

ดร. สิทธิชัย ชวรางกูร

ปล. เนื้อหาโดยย่อของ ‘หลงธรรม’

คชา บำรุงธรรม ชายหนุ่มผู้กลับมาพบรักกับ เมย์ แสงงาม รักที่พลัดพรากจากไปนาน

การพบกันใหม่ครั้งนี้ ทั้งสองตัดสินใจแต่งงานทั้งที่มีฤกษ์เพียงวันเดียวอย่างเร่งด่วน ก่อนถึงวันแต่งงาน 3 วัน คชากลับต้องสูญเสียบิดาไปอย่างไม่ทันตั้งตัว ขณะที่มารดาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย

ความรัก ความโลภ ความโกรธ และความหลง เกี่ยวพันกับความเชื่อและสิ่งลึกลับ คชาต้องเข้าไปรับรู้ สืบหา และแก้แค้นแทนพ่อ ผลของการแก้แค้นจะเป็นอย่างไร ?

คนบูชาความรักก็มักจบสิ้นด้วยความรักเป็นธรรมดา

คนบูชาเงินตราก็ต้องจบสิ้นด้วยเงินตราไม่ต่างกัน

The Logistics

มาทำความรู้จักระบบขนส่งพื้นฐานของ BRICS กันเถอะ (Russia ตอนที่ 4)​​

การคมนาคมขนส่งทางอากาศของรัสเซีย

การผลิตอากาศยานเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมของประเทศรัสเซีย โดยที่เกิดการจ้างงานถึง 355,300 คน (ทั้งเครื่องบินพลเรือน และเครื่องบินทหาร) อย่างไรก็ตาม สายการบินแห่งชาติอย่างแอโรฟลอต ก็เลือกที่จะใช้เครื่องบินต่างชาติอย่าง แอร์บัส และโบอิ้ง สนามบินในประเทศรัสเซียรองรับผู้โดยสารได้ร้อยละ 70 ของผู้โดยสารทั่วประเทศ แต่สำหรับสนามบินระหว่างประเทศนั้นรองรับผู้โดยสารเกินขีดความสามารถ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการลงทุน ด้านก่อสร้างและมีการปรับปรุงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในปี 2014 มีจำนวนผู้โดยสารเครื่องบินจำนวน 75 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2007 ที่มีจำนวนผู้โดยสาร 33 ล้านคน

สายการบินขนส่งสินค้าที่สำคัญของรัสเซีย ได้แก่ Volga-Dnepr,Aeroflot-Cargo และ S7 Airlines

ท่าอากาศยานสาคัญ คือ Moscow-SheremetyevoInternational Airport และ St. Petersburg – Pulkovo Airport โดยมีเที่ยวบินระหว่างประเทศเชื่อมไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และมีเที่ยวบินในประเทศเชื่อมต่อไปยังเมืองท่าสำคัญของรัสเซียหลายแห่ง​

ที่มา: International Institute for Trade and Development (ITD) www.itd.or.th